İSLAM DÜNYASI
Giriş Tarihi : 10-03-2021 21:30   Güncelleme : 10-03-2021 21:32

İsra ve Miraç Gecesinin Önemi Nedir?

İsra ve Miraç ne demektir? İsra ve Miraç gecesinin önemi ve fazileti nedir?

 İsra ve Miraç Gecesinin Önemi Nedir?

Miraç, Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terimdir.

Miraç kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “İsra ve Miraç” şeklinde geçerse de Türkçe’de Miraç kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

İslâmî kaynaklara göre Miraç hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa İsrâ, oradan göklere yükselmesine Miraç denilmiştir.

İsra, Kur’an’da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir:

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (el-İsrâ 17/1) Miraç kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir. (el-Meâric 70/3)