Düzenlemenin pek çok mağduriyeti getirdiğini ve hekimlerin yönetmelikteki maddeler nedeniyle 72 yaşında emekli olmak zorunda kalacağını ifade eden Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Nursel Yücesoy, “Ek ödeme yönetmeliğini kabul etmiyoruz” başlığıyla düzenledikleri toplantıda, tepkilerini dile getirmek amacıyla yeni bir eylem süreci başlatacaklarını ifade etti.

‘KOMİK BİR MAAŞ’ 
Yönetmelikteki senelik izin, şua izni, sendikal izin, geçici görev ödemeleri, disiplin cezaları, gelir vergisi kesintileri gibi hak kayıplarına yol açan maddeler nedeniyle dava açacaklarını duyuran Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Nursel Yücesoy, “Bu yönetmelikle çalışırken elde edilen ücretler emekli olunca tamamen ortadan kalkmakta ve oldukça komik emekli aylığına mahkûm edilmek istenmekteyiz. Bu tarz ücretlendirme politikaları ile doktorlar 72 yaşına kadar, hekim dışı sağlık emekçileri de 65 yaşına kadar çalışmaya zorlanacaklardır. Ek ödemeler hiçbir şekilde emekliliğe yansımamaktadır” şeklinde konuştu. 


‘VAZGEÇMİYORUZ’
Ek ödeme yönetmeliğiyle sağlık çalışanları arasındaki gelir uçurumunun daha da açıldığına dikkat çeken Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Nursel Yücesoy, “SES olarak döner sermaye ve ek ödemeye dayalı ödeme sistemi yerine tek kalemde, emekliliğe yansıyacak insanca yaşamamıza yetecek, yoksulluk sınırı ve OECD ortalamaları düzeyinde bir ücret istemekteyiz. Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Bu konudaki temel taleplerimizi hayata geçirinceye kadar hukuk ve sendikal mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.