MÜSLÜMAN YALAN SÖYLEMEZ. YALANI ANCAK İMAN ETMEYEN KİMSE UYDURUR...

Rivayete göre, sahabelerden Ebu'd-Derda, Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed'in (s.a.v.) yanına gelir ve şöyle sorar
"Ey Allah'ın Resulü! Müslüman içki içebilir mi?
Hz. Peygamber (sav) "İçebilir (yanılabilir, günaha girmiş olabilir)" der.
"Müslüman hırsızlık yapabilir mi?" diye sorar.
Peygamberimiz (s.a.v.); "Yapabilir" der.
"Müslüman zina yapabilir mi?" diye sorar.
Efendimiz "Evet yapabilir" buyurur.

Bunun üzerine adam sorar
"Peki, yalan söyler mi?" der.

İşte o anda sırtını dayamış olan Allah Resulu Hz. Muhammed (s.a.v.) doğrulur ve hiddetle şu cevabı verir;

"Müslüman yalan söylemez.
Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur"

Zira yalan, "doğruluk üzerine kurulan" Peygamberlik müessesesinin bütün ilkeleriyle çatışır. Onun için "asla" der. Doğruluk mutlaka kazandırır.
Çünkü doğrunun sahibi ve ortağı Allah'tır.

Bu hadisten yola çıkarak Başakşehir Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ve Kaymakamına Uğur Turana sorayım 

Yalan söylemenin hükmü nedir sayın müftü.?!?

Yalanla İman bir arada durmaz o zaman söylemek iftira atmak size yakışır mı.? 

Kira kontratını buraya koydum bu durumda sizin dinen hükmünüz nedir.=