Kültür bir toplumun sahip olduğu yaptı gösteren en önemli unsurdur.

Kültürüne sahip çıkan topluluklar her zaman daha güçlü olmuş ve köklü bir yapıya sahip olmuşlardır.

Geçmişten gelen tecrübe ve birikimleri den faydalanarak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek mümkün olacaktır Türk toplumu olarak bizler kültürümüze bağlı ve önem gösteren bir millet olmuşuzdur
 Türk kültürünün ilk ocağı ,çıkış yeri Orta Asya dır.Türkler çeşitli bölgelerden göç etmişler ve bunun sonucu Türk boylarının önemli bir bölümü Anadolu’ya gelmiştir .Kültürümüz İslamiyet le şekillenmiş karakterdedir.

Bu toplumsal yaşam tarzımızı etkileyen önemli özelliklerin başında gelmektedir.Türk toplumu olarak dikkat çeken özelliklerinizi baktığımızda vatan ve millet sevgisi,haksızlığa ve zulme karşı durma,özgürlükçü yapı,manevi değerlere önem verme gibi yaşam tarzımıza yansıyan özellikler ağır basmaktadır.Kültürel olarak zengin ve çeşitli birikimlerin oluşturduğu köklü bir yapımız vardır. Ataerkil yapımız her zaman kendini hissettirmektedir. Büyüklerimiz bizler için çok kıymetlidir.Saygı sevgi ve hürmet göstermek geçmişten günümüze süregelen güzel bir özelliktir
 Gelenek ve göreneklerimiz örf ve adetlerimiz de kültürel yapımızın önemli göstergeleridir.Her bölge ve yöremizde kendine özgü gelenekler vardır.Ülke olarak bizleri güçlü kılan kültürümüze olan bağlılığımızdır.Türk aile yapısı,bayram gelenekleri,mutfak kültürümüz manevi hayat ,halk oyunları ve müzik, sanat ve mimari ,düğünler ,asker uğurlamaları,taziye ziyaretleri ve tarihte yer edinmiş büyüklerimizin hayatları toplumda kültürümüzün yansıdığı alanların başında gelenlerdir.
  Türk toplumu olarak her zaman toplumsal milli ve manevi yönlerin yanında her alanda örnek olabilecek bir güce yapıya ve inanca sahip olduğumuzu unutmadan yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz.Geçmişten bugüne bugünden geleceğe Türk olmanın gururunu her zaman yaşayacağız ve yaşatacağız .