Koca Ragıp Paşaya ait güzel bir söz vardır, bazı insanları anlatırken yazarın çizerin önünü açaıp yardımcı olur.

“Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler.” Eğer sadeleştirecek olursak "Kıpti mertliğini anlatırken hırsızlığını söyler" şeklinde çevrilebilir.

Esasen Necati Aktuğ Şahin'de 300 sayfalık uydurduğu suç dosyasında yaptığı zulümlerini haksızlıklarını hukuksuzluklarını tek tek anlatmış durum da...

Zulüm payidar olmaz.!

Yaklaşık 3 yıldır şahsıma suç uydurup, sahte belge düzenleyerek 15 günde iki defa gözaltına aldıran Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahinden kurtulduk.

Rabbime binlerce şükürler olsun Atalarımız der ki '' Mahkeme Kadıya Mülk olmaz'' ne kadar da haklı bir söylem.
Allaha bırak ve sonunu izle... Basit bir çay ocağı için yapmadığını bırakmayan Necati Aktuğ Şahin hakkımda hazırladığı/hazırlattığı 300 sayfalık suç duyuru dosyasında yok yok. Dosyaya baktığımda Necati Aktuğ Şahin Cemaat birlikteliği yaptığı şahıslarla

Suç uydurmuş

İftira atmış

Sahte evrak yani belge düzenlemiş

Ama bir şeyi kaçırmış bay Necati

Bak Necati Aktuğ Şahin Kaymakam Uğur Turan ve sizin olduğunuz bir toplantıda size Başakşehir Müftülüğünde; Suç işlemek amacı ile

‘’Organize suç örgütü kurdular ’’  ''İŞBİRLİĞİ SUÇ ÖRGÜTÜ'' (İSÖ)

1- Şahsımı kaçak silah satmaya zorladılar

2- Bir grup Ortaokul ve Lise öğrencileri sabahın sabah’ın saat 07’sinde Camide uyuşturucu al ver yapıyorlar

3- Yabancı bir erkekle bir kız çocuğu Camide kalıyorlar

4- IŞİD militanları Camide kalıyorlar

5- Başakşehirde Cuma günü Camilerden toplanan yardım paralarını ‘’Nitelikli dolandırıcılık’’ yaparak

birinci derecede eş ve çocuklarını fakir/yoksul gösterip zimmetlerine para geçirmişler belgeleri ile size takdim ettim ne işlem yaptınız.? 

6- İSÖ Organize İşbirliği suç örgütü mensupları bizden rüşvet talep ettiler ve aldılar, bunu belgeli anlattım hangi işlemi yaptınız.? 

7-  Bu şahıslar Organize olup iş yerimizi basıp çocuğumu darp ettiler ve karakolda SANIK bizi yaptınız.

8- Bu şahıslar 15 yaşında kız çocuğumu alı koydular sin Kaflı küfürler ettiler karakolda 15 yaşında ki çocuk sanık oldu suç işleyenler Müşteki

9- Karakolda delilleri kararttırdınız bu şahısları korudunuz..

10- Bu şahısları şikayet ettim diye Kaymakamlık Emniyet Başsavcılık Cemaat birlikteliği yaparak beni gözaltına aldırıp hakkımda ceza davaları açılmasına sebep oldunuz, Necati Aktuğ Şahin vicdanını tatmin ettiniz mi.? 

11- Yakın zamanda yaptığınız zulümleri Valiliğe bir dilekçe ile bildirdim diye İFTİRA atıp SUÇ uydurup SAHTE belge düzenleyerek 15 günde iki defa gözaltına aldırıp yine ceza davaları açtırmaya çalıştınız. Rahatladınız mı.? 

12- Yaptığınız zulümlerin haksızlıkların hangisini sayayım.? Cemaat birlikteliğinizin Ülkemizi nasıl bir uçuruma, felakete sürüklendiğinin farkındamısınız.? 

Devletin en kutsal makamlarından birinde oturarak görevini kötüye kullanıp suç ihdas ederek beni yargılatınca çok mu zevk alacaksınız.?

Suç ihdas ederek hazırladığınız/hazırlattığınız dosyaya bakınca; Koca Ragıp paşanın günümüzü aydınlatan şu veciz cümleleri geldi aklıma

“Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler.”

Koca Ragıp Paşa. Aslında diplomat. Bağdat’ta, Mısır’da vazifeler yapmış. En son, Vezir olmuş.
Ben, adını ilk defa, Lalelideki ‘Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin tabelasında gördüm.
“Fiha kütübün kayyime” yazıyordu kapıda. “Orada kıymetli kitaplar vardır.”
Bu bir Ayet-i Kerime. Girdim içeri.
Lalelinin, o zaman daha karmakarışık, daha gürültülü olan havasından çıkıyorsunuz, dışarıyla alakanız kalmıyor.
Başka bir yüzyıla geçiyorsunuz. Tayy-i mekan, tayy-i zaman... İkisi bir arada.
Bir vesile daha oldu, Ragıp Paşa’nın adını görmeme.
“Şecaat arzederken merd-i Kıpti sirkatin söyler.”
Sözü biliyordum. Kimin söylediğini bilmiyordum. Baktım, Koca Ragıp Paşa söylemiş.
Hay Allah razı olsun, ne güzel söylemiş.
Bu mısra,hakkım da uydurulan suç dosysına baktığımda dilime dolandı.'
Henüz bay Necatinin cemaziyel evveline bakmadım
İster Kıpti olsun, ister başka bir şey. Zaten, bir ‘ırk sözü’ olarak bakmıyorum bu mısraya.
Bir karakter olarak bakıyorum.
Mısır’da, soyunda Arap olmayan, soyunda Kıpti olmayan veya soyunda Türk olmayan ne kadar insan vardır ki? Hatta Çerkez.
Ama düşünmüşümdür, ‘neden merd-i Kıpti dedi acaba?’
Anladım sonra. Mısır’da 5 sene valilik yapmış Ragıp Paşa. Orada diline dolanmıştır.

İstanbul'da yaşayan az sayıdaki Kıptî cemaati, Beyoğlu Saint Antoine Latin Katolik Kilisesi'nde Arapça ve Türkçe olarak ibadetlerini yerine getirdikleri bilinmektedir.

Hz. Ali Radıyallahu Anh'ın bir sözü ile yazıyı bitirelim bay Necati.!

Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, 
bil ki sonu yakındır...

Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa, 
bil ki zafer yakındır.
..

İş birliği Suç Örgütünün (İSÖ) yaptıkları zulümlerini haksızlıklarını hukuksuzluklarını deşifre etmeye devam edeceğim..