43. Yılında kendi kuşağına karşı güç kullanmak zorunda kalan ve 43 yılda yetişen kuşağı ikna edemeyen, Z kuşağına ise hiç ulaşamayan İran Molla Rejimi..!
Çağın ve İletişim hızının gerisinde kalan, soğuk savaş dönemi Muhaberat devleti modelinde hantal bir kamu yönetimi ile giderek halkı ile arasında mesafeler oluşan Ayetullah Konseyi..!
Ali Hamaney hasta. Dublör ile idare ediliyor. Yerine 7 aday var. Ancak ilk defa Rejime doğrudan yönelen bir halk. Kozmopolit yapısı ve çeşitli teolojik akımları ile İran dağılmak üzere.
Cundullah ve Pejak.. Afganistan ve Pakistan üzerinden İran'a gelen eğitimli göçmenler ve Belucistan gerçeği. Esasen İran'da olaylar başlamadan 1 yıl önce Afganistan'da rejim değişikliği oldu. Pakistan'da ise hükümet değişti. Rusya'nın yapmaya çalıştığı Hint ticaret yolu inşaası durdu. 
İran, son 20 yılda Şii Hilali hayali ile  Lübnan'a uzanan bir imparatorluk kurmak yolunda tamı tamına 1 trilyon dolar para ve 50 bin personel harcadı. Irak, Suriye, Lübnan derken İran'ın bütün kuvveti bölgeye dağıldı. Bu İran'ı dağıtma operasyonu olarak görülebilir. İstihbarat ve ordusu tüm Ortadoğu ve Afganistan'ın HAZARA bölgesine dağılan İran, hiç ummadığı anda içeriden vuruldu. Hamaney'in hastalığı konusunda 1 yıl önceden İngiliz basını haber yapmıştı. Afganistan'da rejim değişikliği ve Pakistan'da yapılan hükümet değişikliği sonrasında İran'a gidecek tüm lojistik yolları da açılmış oldu. CIA listesinde olan Afgan ordusunun elverişli unsurları Belucistan bölgesine yerleşti. Zaten bölge yıllardır bu şekilde göçmen nüfusu ile dolduruldu. 1.5 milyon Afgan ve Paki unsuru hem silah kullanmayı en iyi derecede biliyor hem de örgütlü. Çünkü hepsi de Pakistan- Afganistan sınırında 20 yıldır yetiştiriliyordu. Şimdi bir yandan Pejak diğer yandan Cundullah eliyle bir askeri düşük yoğunluklu savaş ortamı açmak. Halkın kadın hakları üzerinden geliştirdiği asayişsiz İran tam da elverişli bir müdahale için hazırlanıyor. Peki İran rejiminin derin aklı, tüm bu gelişmeleri göremedi mi? Yemen ve Hürmüz boğazı ile de uğraşmak zorunda kalan İran'ın kadim düşmanı S. Arabistan ve Rus işgalinden dolayı 40 yıldır İran'a derin düşmanlık besleyen Afganistan ile Pakistan bu fırsatı kaçırır mı? Kanımızca kadim düşmanlık meyvelerini vermiş durumda. CIA ve MI6 bölgede an ve an organize olmuş durumda.  Hamaney sonrası için anlaşamayan İstihbarat ve Ordu kapışmasında sona gelindi. Son 3 yıldır İstihbarat ile Ordunun çekişmesine sahne olan rejimin yeni bir evreye girmesi de kaçınılmaz. Ayetullah meclisinin lağvedilerek Parlamenter sisteme geçiş için İran'da Askeri Darbe ihtimali yüksek. Asker mevcut durumdan çıkmanın tek yolunun DARBE olduğunu görüyor. Konseydeki anlaşmazlık ve İstihbarat Bakanlığı (VAJA)'nın keyfi tutumları da halk ve ordu tarafından görülmüş durumda. Halkın %90'ı yoksulluk ve açlık ile mücadele ediyor. Enerji gelirlerinin sadece %10'luk kaymak tabaka tarafından paylaşılması ise ülkede uçurumlar yaratmış durumda. Rusya kendi derdine düşmüş iken ABD bu boşluğu fırsata çevirmek için harekete geçmiş ve Rusya'nın etrafında bir ateş daha yakmış olacak. İmparatorluk hayalinin Putin'e maliyeti ile İran Molla Rejimine maliyeti ağır oldu. Sahi bizde de bir Osmanlı hayali vardı. Ordumuz hep dışarıda ve dağınık durumda. Göç ve iktisadi buhran bizde de var. 1979 ve 1980 yıllarında iki komşunun başına gelenler ile 43 yıl sonra iki ülkedeki iktisadi buhran ve göç meselesinin benzerliği karşısında BOP(Büyük Ortadoğu projesi)'nin 21. Ülkesi İran... 22. Ülke neresi?