Hazine'deki varlıkları hızla eriyen ve vatandaşın sırtına vergi ile zam yükünü yükleyen hükümet, iç borçlanma ile 3 aylık dönemde 599,8 milyarlık borçlanma yapacak.

Sıkı para politikası ile vatandaşa acı reçeteler yazan Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 569,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 599,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, Nisan ayında toplam 284,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 169,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Mayıs ayında toplam 140,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 212,8 milyar TL’lik iç borçlanma planlayan Hazine, Haziran ayında da toplam 145,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 217,5 milyar TL’lik iç borçlanma öngörüyor.


18 TAHVİL İHALESİ YAPILACAK
Nisan ayındaki iç borçlanmanın 113,9 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 43,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan; Mayıs'taki iç borçlanmanın 186,4 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 8,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan ve Haziran'da yapılacak iç borçlanmanın 196,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 9,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 11 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Nisan'da 302 milyar lira, Mayıs'ta 162,7 milyar lira ve Haziran'da 156,4 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 51,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.