EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-10-2020 20:52   Güncelleme : 21-10-2020 20:52

6. Varlık Barışı yolda!

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla 16 Ekim 2020 günü TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu" işçiden çok işverene yoksuldan çok zengine yaradı. Torba kanunla 6. Varlık Barışı geliyor.

6. Varlık Barışı yolda!

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla 16 Ekim 2020 günü TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu" işçiden çok işverene, yoksuldan çok zengine yaradı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan torba kanunla birlikte yeni 'Varlık Barışı'nın da önü açıldı. İlki 2008 yılında çıkarılan varlık barışı kanunun en kapsamlısı hükümet tarafından 2019 senesinde çıkarılmıştı.

İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI ELİNDEN ALINDI
Kanun teklifinin 28. maddesinde, 25 yaşını doldurmamış ve 50 ve daha yukarı yaşlardaki işçilerin, işverenler tarafından belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmasına imkân tanınıyor. Bu madde ile işçinin hukuki hakları elinden alınıyor. İş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi durumunda, kıdem ve ihbar tazminatı alama hakları bulunmuyor. İş güvencesi olmayan işçiler, işlerini geri alabilmek için karşı dava bile açamıyor.

Advertisement
GENÇLER ZOR EMEKLİ OLACAK
Torba kanunla birlikte gençlerin emeklilik hakları da tehlike altına giriyor. Yasa teklifinin 32. maddesinde“işe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup” “ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan” işçiler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına işçi ve işverenden prim alınmaması düzenlemesi getiriliyor. Bu şekilde çalışan işçinin yaşlılık aylığına veya malullük aylığına hak kazanabilmesi için gerekli prim gün sayısının hesabında, çalıştığı süre zarfı dikkate alınmıyor.

YENİ VARLIK BARIŞI GELİYOR
İlki 2008'de çıkarılan, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle yeniden gündeme geldi. Yasa teklifi ile hükümet yurt dışında bulunan para, altın ve dövizin yurt içine girmesini kolaylaştırıyor. Yasayla birlikte 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe kullanabilmesinin önü açılıyor. Türkiye'ye getirilen varlıkların için sadece vergi dairelerine bildirilmesi yeterli olacak. Madde kapsamında yapılan bildirimler üzerine herhangi bir vergi de alınmayacak. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. Bu konudaki uygulama usul ve esaslarını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkili olacak.