Ülkemizde siyaset çığırından çıkmış durumdadır. 

Menfaat temini için siyasete girişenler olduğu gibi, bir makam kapmak için de kapı kapı dolaşan insanların sayısı oldukça fazladır.Bu tip insanlar, muhteva kuraklığına rağmen, kendilerini saydırabilmek için el etek öpmekte beis görmezler. Taptıkları siyasi putlarına doğruyu söyleyip eleştiride bulunanlara karşı da insafsızca ve sadece nemalanma adına saldırganlıklarına devam ederler.
Bu nevi insanların kapı kulluğu yapmaktan öte, milletin hayrına yapabilecekleri bir hizmet için de bilgi birikimleri yoktur. Ama konuşurken mangalda kül bırakmazlar. Bunlara siyasi şarlatan denir. Ne zaman, nerede hançerlerini kullanacakları asla bilinmez. Bunların birçoğu aylak aylak dolaşır, sofrayı görünce de, davet edilmese bile, hemen sofraya çöreklenir. Bunların birçoğu zalimlere iltifat eder, sonra da namaza durur, hacca gider, umre yaparlar.

Bu gibilerin siyasetimizde sayıları çoktur.

Menfaat temin etmek için, mahalle temsilcisi, ilçe başkanı, il başkanı, milletvekili vs olabilmek için bukalemun gibi her renge girebilmektedirler. İlgi gördüğü yere hemen kapaklanırlar. Çünkü bu gibi siyasetçilerin fikri, ideolojisi, mefkûresi, dini hassasiyeti yoktur. Bunlar milletin hayrı için değil, midelerini tıka basa doyurmak için her parti kapısında nöbet tutarlar.

Bunların münafık olduğunu herkes bilir!

Bu gibi menfaat düşkünü insanların sataşmaları dikkate alınmaz. Çünkü bunların münafık olduğunu herkes bilir. Nitekim bunlar verdikleri sözde durmazlar, kendilerine emanet edilene ihanet ederler, yalan konuşurlar. Onun için bunlarla yolda yürünmez. Menfaatinin kesildiği yerden derhal uzaklaşır, menfaat elde edebileceği başka bir kapıda nöbette dururlar.
Bunlara iltifat edenlerde de şahsiyet erimesi başlar. Bunların yanında durmak, değer kaybına sebebiyet verir. Bunlara asla itibar edilmez. Bunların konuşmaları iftira doludur. 

Güçlü devletler kural koyar

Bir ülkede şahsiyetli dış politika uygulanmazsa, o ülkenin yöneticileri el kapılarında sıraya girmek için bekletilir, bu insanlar Büyük Ortadoğu Projesinin eşgüdüm başkanı olsa da! Çünkü güçlü devletler kaide koyar, az gelişmiş ülkeler de bu kaideye uydukları zaman sırada yer bulurlar, ilgi görürler. Ülkemizin idarecileri her ne kadar içte dünya lideri olarak anılsa da bunun diğer devletler nezdinde hiçbir değer taşımadığını çeşitli meseleler vesilesiyle gördük.