Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını arayan bir mü’min, mâtemlerin civârında dolaşmalı; muhtaçların yardımına koşmalıdır.

YÂ RABBİ! SENʼİ NEREDE ARAYAYIM?
Nitekim Mû­sâ aleyhisselam;

“–Yâ Rabbi! Se­nʼi ne­re­de ara­ya­yım?” diye niyâz etti.

Cenâb-ı Hak da;

“–Be­nʼi, kal­bi kı­rık­la­rın ya­nın­da ara!” buyur­du. (Ebû Nu­aym, Hil­ye, II, 364)

Allâhʼa yakınlığın yolu, kırık gönülleri ihyâ ve âbâd etmekten geçer.

Fetihlerin en muhteşemi, kalplerin fethidir. Kalbini bir rahmet dergâhı kılarak, kırık kalpleri gönül sarayında ihyâ edebilenlere ne mutlu…