FATİH HABERLERİ
Giriş Tarihi : 23-05-2021 19:46   Güncelleme : 23-05-2021 19:46

Rahmet meleklerinin girmediği evler

Müslümanların ruhunu Azrail aleyhisselam alır, kâfirlerin canını ise Azrail aleyhisselamın emrindeki melekler alır. Yani fâsık ve kâfirlerin ruhunu diğer meleklere emrederek aldırır.

Rahmet meleklerinin girmediği evler

İçinde tavla gibi oyunlar bulunan ve oynanan evlere melekler girmezler. Müslümanın evi arasında melanetin bulunmadığı ve işlenmediği mekândır. Meleklerin toplandığı evler de buralardır. Bir evde tavla oyunu bulunursa o eve melekler girmezler. Bizler de bir Müslüman olarak bu tür mel’anetlerden uzak durmak durumundayız. Böylece, meleklerin bizimle ve aile fertlerimizle beraber evimizi şereflendirmesine nail olabilelim. Melekler aile içindeki sohbeti terk edenlerin bulunduğu evlere girmezler.

İçinde Efsun Meydana Getirilen Ev

İçinde büyü yapılan evlere hiç melekler girmez. Çünkü efsun yapmak ve yaptırmak büyücülerden medet ummak bir şirk çeşididir. E Yahûdiler, gerek sihirbazlardan gerekse meleklerin öğrettiği hakîkatlerden, kişiyle kadınının arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Görüldüğü benzer biçimde sihir o kadar büyük bir tehlikedir ki, âile benzer biçimde birbirine sıkıca bağlı en sağlam yapıyı bile bozabilmektedir Sihir insanlara hep zarar verir, onlara hiç bir faydası olmaz. Bu sebeple, Allah’ın kitabını ve hayırlı işleri bırakıp da sihir şeklinde ziyanı büyük bir günahla meşgul olan insanların, âhirette hiçbir nasibi olmayacağı açıktır.

Anne Ve Babaya Karşı Gelinen Ev

Melekler ana-babaya hizmette ve hürmette kusur edenlerin evlerine girmezler. İçinde faiz kullanılan ve faizin yenildiği evlere melekler girmezler. Evlatların, anne-babalarına karşı görevlerini yerine getirmemeleri, onların kalplerini incitmeleri, küçük düşürmeleri ve onların helal isteklerini yerine getirmemeleri, anne-babaya başkaldırı etmek anlamına gelir. Anne-babaya karşı gelmek en büyük günahlardandır. Bu günahı işleyen kişi, hem Allah’tan tövbe etmeli ve tekrar bu hataya düşmemeli bununla birlikte anne-babasından helallik almalı, gönüllerini hoş edip kalplerini razı etmeli ve lüzumlu hizmetlerini görmelidir.

Çan Olan Evler

İçinde şeytanların ve şeytanlaşmış olanların toplandıkları evlere melekler girmezler. İçinde oldukça sövülen evlere melekler girmezler. İçinde heykel bulunan evlere melekler girmezler. Allah’ı zikir dışında teganni meydana getirilen, eğlence aletlerinin bulunduğu evlere melekler girmezler. İçinde çan olan evlere melekler girmezler. Çünkü çan şeytanın çalgısıdır. (Müslim, Ebu Davud ve Ahmed rivayet etmiştir) * İçinde bağırarak ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği eve melekler girmezler.

İçki İçilen Ev

Sarhoşluk veren her türlü alkol içmek büyük günahtır. Müslüman alkol ve alkol tüketilen ortamlardan uzak durmalıdır. Sarhoş iken namaz kılınmaz. Namaz kılan insan ilahi huzurda bulunmuş olduğu için bu ibadetin nezih bir ortamda yerine getirilmesi esastır. Bununla beraber bir evde içki içiliyor olması o evde namaz kılmaya engel değildir. Alkol alınan evde kılınan namaz geçerlidir.

Zina Edilen Ev

Zina, etik değerlerin temelden yok olmasına neden olan ve insanı bedenî, hayvanî hislerin esiri yapıp aşağılayan çirkin bir davranıştır. Flört, zina gibi haram davranışlar ile gayr-i meşru ilişkiler çoğalırken camianın çekirdeği olan aile kavramı onulmaz bir yara alır. Bu tarz gayr-i meşru ilişkilerin toplum arasında yayılması ile zamanla kanıksanır, düzgüsel bir hal alır ve artık mübarek bir kurum olan aile terimi gereksiz görülür ve revaç görmez. Kurulan ailelerde de karşılıklı itimat olmadığı için huzurdan uzak ve kısa ömürlü olur. Felaketlerin sebeplerinden biri de zinadır. Şeytanı takip edenler zinaya düşerler. Onun için Allah  “zinaya yaklaşmayın” buyurmuştur.

Melek girmeyen eve şeytan girer. Şeytan da kötülük yaptırmak için uğraşır. Rahmet melekleri bir eve girmezse, onların faydalarından ve edeceği dualardan mahrum kalırız. Hadis-i şerifle bildirilen birkaç husus şöyledir:

1- Melek girmeyen eve şeytan girer. Şeytan da her türlü kötülüğü yaptırmak için vesvese verir. Buralarda, melekten kasıt rahmet melekleridir.

2- Bir eve misafir gelince, melekler sofrada ev sahibine yakarma eder.[Taberani] Melekler girmemişse, o duadan mahrum kalırız.

3- Sofrada sirke yiyene, melekler dua eder. Melekler girmeyince, sirke de yense, duadan mahrum kalırız.

4- Melekler, sahura kalkana dua eder.  Melekler girmeyince, o kişi meleklerin yapacağı bu duadan mahrum kalır.

5- (Salevat getiren kişinin günahlarının affedilmesi için melekler yakarma ederler.) Melekler gelmezse bu duadan yoksun kalırız.

6- Allahü teâlânın zikredildiği yerlere, melekler rahmet saçar.  Melekler girmezse, bu rahmetten de yoksun kalırız.

7- Kur’anı hatmedene 60 bin melek yakarış ve tövbe eder.  Melekler gelmezse bu duadan mahrum kalırız.

8- Bir kimse, namaz kıldığı yerden ayrılıncaya kadar, melekler, “Yâ Rabbî, buna rahmet et” diye yakarış ederler.)  Melek girmezse bu duadan yoksun kalırız. Rahmet meleklerinin girmesine mani olan şeyler varsa, namazımız da mekruh olur.

9- Melekler, iyilik öğretene dua ederler. Melek gelmezse, bu duadan yoksun kalırız.

10- Din kardeşinin bir işini yapana, binlerce melek yakarma eder. Melekler gelmezse, bu duadan yoksun kalırız.

11- Yatağa abdestli yatan kimse için, bir melek sabaha kadar, “Yâ Rabbî, bunu affet” diye dua eder. Melek gelmezse, bu duadan mahrum kalırız.

12- Ölüm hastasının bulunmuş olduğu odada, hayızlı kadın veya melek girmesine engel olan başka şey bulunmamalı. Mümin, ruhunu teslim edeceği vakit, rahmet meleklerini görüp, can verme acısını duymaz. Oraya rahmet melekleri girmezse, o kimse ölürken sıkıntılara maruz kalabilir. Onun için rahmet meleklerinin girmesine mani olacak iş yapmamalıdır.

Ölüm Meleğinin Can Alması

O kimsenin, (Melek eve girmezse canımı alan olmaz, 250 yıl yaşarım) demesi oldukça yanlıştır. Niye 250 yıl, o vakit bin sene yaşasın, hatta asla ölmesin. Ölmemek olası mü? Ölmemek olası olmadığına göre, ölüm meleği, nerede olursak olalım, canımızı alır. Dünyanın çeşitli yerlerinde aynı anda ölen kimselerin canlarını da, aynı anda alır. Bir şehrin elektrik lambalarını aynı anda söndürmeye benzer. İbrahim aleyhisselam, Azrail aleyhisselama sordu:

Dünyanın çeşitli yerlerinde deprem, savaş, hastalık şeklinde sebeplerle aynı anda ölen çok kimse oluyor. Aynı anda bunlara iyi mi yetişiyorsun?

Azrail aleyhisselam dedi ki:

Eceli gelenleri çağırırım hemen tüm bunlar avucumun içerisine geliverir.

Hikmet ehli zatlardan biri, (Yeryüzü, ölüm meleği için önündeki bir leğen gibidir. Eceli geleni alır buyurdu.

Süleyman aleyhisselam, ölüm meleğine dedi ki:

Canını aldığın insanların, kimi genç, kimi çocuk oluyor. Bu nasıl oluyor?

Ecelleri ben takdir etmiyorum. Elime eceli gelenlerin sıralaması veriliyor. Ben de çağırıyorum geliyorlar.

Müslümanların ruhunu Azrail aleyhisselam alır, kâfirlerin canını ise Azrail aleyhisselamın emrindeki melekler alır. Yani fâsık ve kâfirlerin ruhunu diğer meleklere emrederek aldırır.

Demek ki, melekler, evlere rahmet için gelebiliyor ve evde cünüp varsa, bilebiliyorlar. Bu basit bir iş değildir. İnsanların rahatsız olduğu pis kokulardan onlar da, rahatsız olabiliyor ve yanlarında çıplak durulması uygun olmuyor. Robot şeklinde olsalar, cünüpten, fena kokudan niye rahatsız olsunlar, onlardan niye utanılsın ve niye onlara karşı saygılı olmak emredilsin? Bir ayet-i kerime meali şöyledir: (Yoksa onlar [müşrikler], kalplerinde gizlediklerini ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, hepimiz işitiyoruz, yanlarındaki elçilerimiz [melekler] de yazmaktadır.) Amellerimizi tespit edip, kaydeden ve kabrinde insanı sorguya çeken meleklere, akıl ve ilim sahibi olduklarını gösteren vesikalara rağmen, akılsız, robot varlıklar demek çok yanlış ve gülünç olur.