İSLAM DÜNYASI
Giriş Tarihi : 03-01-2021 08:36   Güncelleme : 03-01-2021 08:36

Hangi İmamların Ardında Namaz Kılınmaz

İmam derken TC Diyanet resmî imamlarını kasd etmiyorum. Mesele şudur: Hangi imamların ardında cemaat olmak caiz değildir

Hangi İmamların Ardında Namaz Kılınmaz

 

1. Devamlı şekilde ayakta tebevvül eden kişinin ardında

namaz kılınmaz.

2. Soma da vefat eden 300 küsur kişinin ölümleri kader

değildir diyenin.

3. Dört fıkıh mezhebinin kolay taraflarını cem edenin.

4. Deccalları, Süfyanları, Kezzabları sevenlerin ve

övenlerin.

5. Zamanımızda üç hak ibrahimî din vardır diyenlerin.

6. İslamı, Kur anı, Resulullahı red, inkar ve tekzib

edenlerin.

7. Kur anın üç yüz küsur kesin hükümlü ayeti tarihseldir,

bugün geçerli değildir diyenlerin.

8. Evliyaurrahmana evliyauşşeytan diyenlerin.

9. Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanlarını şirkle suçlayıp

tekfir edenlerin.

10. Düşük faizli mesken kredisi caizdir ve helaldir

diyenlerin.

11. Sünneti ya büsbütün, yahut kısmen inkar edenlerin,

Sünnet muhaliflerinin ve düşmanlarının.

12. Zinayı büyük günah ve suç olarak kabul etmeyenlerin.

13. Ben Müslümanım ama Şeriatı kabul etmiyorum

diyenlerin.

14. Tevhid ile Teslis birdir, Ehl-i Kitab ile aramızda

Amentüde ittifak vardır diyenlerin.

15. Sünneti istihfaf ederek, Sünnet konusunda tehavün

göstererek başı açık namaz kılanların.

16. Dört fıkıh mezhebini reddederek, gerçek müctehid

olmadığı halde müctehidlik taslayıp kendi kafasına göre Kitab ve Sünnetten

hüküm çıkartanların.

17. Kur an-ı Kerimi re y ve heva ile tefsir edenlerin.

18. Şeriatın tahkirini emr ettiği inançları, şahısları,

kavramları ve kurumları tâzim edenlerin.

19. Gıybet eden, kendisine gıybet etme denen, buna

karşılık ben gıybet etmiyorum, doğruyu söylüyorum diyenlerin.

20. İmamlık maaşını, namaz kıldırma niyetiyle alanın.

21. İslamda teravih (Ramazana mahsus gece namazı

olmadığını) iddia edenin.

22. Allah katında İslam dan başka hak, makbul, geçerli

din vardır itikadına sahip olanların.

23. Fâsık ve fâcir-i mütecahir olanların, yani büyük

günahları açıkta, açıkça, utanmadan işleyenlerin.

24. Bütün mü minlerin tek bir Ümmet olduğuna inanmayan,

kendisinde Ümmet şuuru bulunmayan; cemaat holiganlığı, militanlığı, fanatizmi

yapanların.

25. İmametin, râşid bir İmama biat ve itaat etmenin

lüzumuna inanmayan imamsızların.

26. Din istismarı yapan, mukaddesatı maddî menfaatine

âlet eden, bu yolla haram kara kirli servet edinen ve buna helaldir diyenin.

27. Farmasonları din imamı, rehber ve önder kabul edenin.

28. Bir dükkanı veya işyeri olup da Cuma namazı

okunduktan sonra burayı kapatmayan, ticareti namaz vaktinde durdurmayan

kimsenin.

29. Kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan

münezzeh Allahu Tealayı iki çehreli Roma putu Janus a benzeten zındığı İslam

mütefekkiri, büyük mücahid ve büyük şehid olarak kabul edip tâzim edenlerin.

30. Ayetleri, sahih hadisleri, zaruriyat-ı diniyeyi,

Şeriatı, müttefakun aleyh ahkam-ı fıkhıyeyi mizah ve alay konusu yapanların.

31. Fazlurrahmancıların.

32. Miras konusunda Allahın taksimine razı olmayanların.

33. Sapık ve bozuk feminizm ideolojisini Kur ana,

Sünnete, Şeriata üstün görenlerin.

34. Secdede, ayaklarını fıkha uygun şekilde yere

koymayanların.

35. Haftanın en önemli gününün cuma olduğunu, cumanın

faziletlerini inkar edenlerin.

Şevket Eygi Milli Gazete 10 Hazirn 2014 nolu makalesinden alınmıştır.

AdminAdmin