KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 09-09-2020 12:06   Güncelleme : 09-09-2020 12:08

Allah'a Savaş İlan Edenler

Dinle ey nefsim… Her insanı Allah özel olarak yaratır. Onun için hiç bir insan diğer birinin aynı değildir. Sen kendinde bulunan meziyetleri kendinden sanma. Emaneten verilmiştir. Meziyet cihetiyle zayıf kalanları küçümseme. Veren Allah, alan Allah, kılan Allah’tır. Ne verdiyse o’dur, dahi ne’miz var. Anla yeter.

Allah'a Savaş İlan Edenler

Dinle ey nefsim… Son nefeste iman garantin yok. Korkman için kâfi değil mi? O halde; bütün kalbinle Allah’a dön, bütün varlığınla Allah’a yönel, bütün gücünle “ Allah’ım nazarımı zat-ı âline öyle bir çevir ki, başka nazarlara dönecek mecalim dahi kalmasın, hatta başka nazarları görmek mümkün dahi olmasın” diye niyaz eyle.

Dinle ey nefsim… Bu kadar sene yaşadın, geriye döner bakar ve kısacık bir süre olarak görürsün. “Bir yel esip geçmiş gibi” dersin. Önünde yaşanması muhtemel, meçhul seneleri çok uzun ve bitmeyecek bir çağ zannedersin. Aklını ne zaman başına alacaksın? Uyanmak için teneşiri bekleme…

Dinle ey nefsim… Gizli olarak işlediğin günahı, açığa vurarak şahitlendirme. Allah kendi lütfundan işlediğin günahı affedebilir. Ancak bu günahı açıkça başkalarına anlatman; günahtan memnun olduğun anlamına gelir. Böyle birinin aklı ölmüş demektir. Allah affetmezse Ukba’da çekeceğin azabı düşün…

Dinle ey nefsim… Hiç işlemediğini sandığın günahlar seni mahvedebilir. Bir cinayet olur, siyasi ya da ırki tarafgirlik cihetiyle katile hak verir, katilden ve suçtan memnun olursun. Günah aynen sana da yazılır. Bu senin için intihar demektir.

Dinle ey nefsim… Namaz kılmamak; senin için kendi şahsına karşı cinayet ve intihar demektir. Allah’ın ilk sorguya çekeceği şey namazdır. Allah affetmezse ne yapacaksın. Kusurlu da olsa, ihlassız da olsa namazlarını kıl. Bari yüzüne çarpılacak kadar namazın olsun…

 Dinle ey nefsim… Bu devirde suç o kadar çeşitlendi ki; insanın suçsuz olması neredeyse mümkün değildir. Sen kalbin ölmemişse Allah’ın salih ve veli kullarının yanında, yakınında bulun ve onların hayır dualarını almaya çalış.  Velilerin bir nazarı bazen cihana değer. Bunu bilesin.

Dinle ey nefsim… Günahta ısrar etmek ve devamlı olmak sanki Allah ile harb etmek demektir. Allah ile harbeden kafasını kayaya çarpar. Kendini nar-ı Cahim’e atar. Kalbin ölmemişse bu hatadan hemen dön. Cehennemi bir saniye bile Dünya’da görmek mümkün olsa, hiç kimse ölüm pahasına bile katiyen günah işleyemez. Eğer günah işleyebiliyorsan kapkara cahilsin demektir.

Dinle ey nefsim… Yol ikidir. Birincisi; Cehennem yoludur. Nefsin hoşuna gideceği, zehirli bal hükmünde olan, cazibesi yüksek, cinni ve insi şeytanlarla süslü, yarı çıplak kadınlarla dekore edilmiş, eğlenceli, şamatalı bir yoldur. Bela ve musibetlerle doludur, ancak gitmesi nefse cazip gelir. İkincisi;  Cennet yoludur. Hazret-i Peygamberin, evliya ve ulemanın, salih mü’minlerin yoludur. Bu yolda; namaz var, Kur’an var, ibadet var, gitmesi biraz daha zordur.  Sen kendi tercihini kendin yap. Nereye gitmek istiyorsan ona göre yaşa.

Kaynak: Osman Altaş, Altınoluk Dergisi Eylül 2020, Sayı: 415