GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-07-2019 20:57

MESK- Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu uyardı.!

Yaklaşan toplu sözleşme sürecine girerken kamu görevlilerinin, ve emeklilerin,yaşadığı sorunlar ile ilgili teklif ve taleplerimizdir.

MESK- Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu uyardı.!

Üç milyonu kamu görevlisi ve iki milyonu kamu emeklisi olmak üzere 5 milyonluk geniş bir kitleyi doğrudan etkileyen önemli bir döneme giriyoruz. Mevcut 4688 sayılı yasaya göre 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem  ‘Toplu Sözleşme’ görüşmeleri 1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlayacak. 1 Ağustos’ta kurulacak masadan çıkacak sonuçların memur ve memur emeklilerinin aileleri de dikkate alındığında yaklaşık 20 milyon vatandaşın hayatını etkileyeceği açıktır. Bunun da nüfusun dörtte birine denk geldiğini söyleyebiliriz..

Döviz kurlarında yükselmeler, temel tüketim mallarına gelen zamlar ve gerçekleşen enflasyon dikkate alındığında memurun alım gücünün çok düştüğünü, bu nedenle bizim sunacağımız öneri öncelikle geriye dönük kayıpların azda olsa kazanımı artı enflasyonun karşılığı veartı iyileştirme teklifidir.

 MEMUR ZAM ORANI EN AZ  % 35 OLMALIDIR.

Kamu çalışanlarının 2019 yılı içerisinde almış olduğu maaş zammı yüzde 9,5’dir. 2019 yılı sonu itibarıyla Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 14,5 dir. Diyelim ki yıl sonunda hedeflenen enflasyon tuttu, bu kamu çalışanlarının 2019 yılında yüzde 5,5 cepten yedikleri yani borçlanarak yaşadıkları anlamına gelmektedir..

Hükümet 2019 yılbaşında asgari ücrete yüzde 26 zam yaptı. Aynı dönemde memurların maaş zammını da %9,5 olarak belirlenmiştir.

MESK olarak asgari ücrete yapılan zam oranı esas alınsın istiyoruz. Kaybımız olan 5.5 puan verilmelidir. Yani yüzde 26 zam artı 5.5 geriye dönük kayıplar artı 3.5 puan refah payı artı enflasyon talep ediyoruz. Toplamda %35 zam verilmelidir. Ancak bu isteğimiz gerçekleşirse memurlarımızın ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmeleri önlenmiş olur. Bu artışı memurlar ve emekliler için istiyoruz.

TOPLU SÖZLEŞME MASASINDAKİ SENDİKA VE KONFEDERASTONLAR, ÜYELERİNİn %80’i OLUŞTURAN ALT GELİR GURUBUNDAKİ MEMURLARI DÜŞÜNMÜYORLAR, %20’LİK ÜST GELİR GUBUNDAKİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR.

Toplu Sözleşme masasında oturan sendika ve Konfederasyonlar, tek kalem oranında zam pazarlığı yaparak yıllarca hep üst gelir grubundaki Kamu görevlileri için çalışmaktalar. Bu dönemde yine üst gelir grubu için çalışacaklardır. Alt gelir gubu umurlarında değildir.

Üyelerinin %80 oluşturan alt gelir grubundaki memurları düşünmüyorlar.Yıllarca alt gelir grubnda olup aaz maaş alanlara az zam,üst gelir gurubunda yüksek maaş alanlara çok yüksek zam için çalıştılar.

                                                                                                                                               

Örneğin, toplu sözleşme masasında olan konfederasyonlardan birisi tüm kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 10  zam yapılmasını teklif etti. Bu teklife göre alınana maaşlara yansımasını görelim.

1-En düşük maaşı alan hizmetli maaşı:3260 TL. %10 =326 TL. zam

2-Genel Müdür maaşı: 12.597 TL %10=1259 TL zam

3-.Sınıf hakim Savcı maaşı: 15.373 TL &10 =1537 TL. Zam

4- Bakan Yardımcısımaaaşı: 23.080 TL. = %10 = 2308 TL.zam.

Görüldüğü üzere herkese yüzde %10 oranında yapılan tek kalem  zam oranı, en düşük memur maaşı alan hizmetlinin aylığına 236 TL zam olarak yansırken  Bakan Yardımcısının aylığına asgari üçretten daha yüksek miktarda 2.308 TL olarak yansıyor.. Az maaş alana az, çok maaş alana çok zam yapılmaktadır.. Bu adil değildir. Bu duruma hakkaniyete uygun adil bir çözüm bulunmalıdır.

Beklentimiz ortaya çıkan ekonomik koşulların altında ezilen memur ve emeklilerin 2020-2021 yıllarını kapsayacak sözleşme bittiğinde önümüzdeki 2 yıl için insanca yaşayabilecekleri ücrete kavuşmalarıdır.

TOPLU SÖZLEŞME MASASININ YAPISI DEĞİŞMELİ

Toplu sözleşme masasının yapısı da değişmelidir., toplu sözleşme görüşmelerinde emeklileri temsilen

Yeni Emekli Bir- Sen ve MESK Konfederasyonu da katılmalıdır.

MESK Konfederasyonu üyesi Yeni Emekli Bir Sen, Ankara 7. İdare mahkemesi kararı, Danıştay 10. Dairesi Onama kararı ve Ankara 9. Bölge Hukuk Mahkemesi kararı ile Emekli Sendikası olduğunu tescil ettirmiş Türkiye’de Emekliler adına faaliyette bulunan tek sendikadır.

Anayasanın 53. Maddesine son fıkrasında “Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.” hükmü doğrultusunda fıkrada belirtilen diğer hususlar kanunla düzenlenmiş olup toplu Sözleşme hükümlerinin emeklilere nasıl yansıtılacağı düzenleyen kanun çıkarılmamıştır.

Bu nedenle emeklilerin hakkını savunmak üzere Konfederasyon olarak MESK ve üyesi olan YENİ EMEKLİ BİR SEN Toplu Sözleşme masasında yerini almalıdır.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TELEVİZYONDAN CANLI YAYINLANMALIDIR

Toplu Sözleşme masasındaki görüşmeler baştan sona televizyondan canlı yayınlanmalıdır. Her şey şeffaf olmalıdır.

3600 EK GÖSTERGE TÜM KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLMELİDİR.

Cumhurbaşkanı'nın 3600 ek gösterge konusundaki vaadine ve sözüne itibar ediyoruz.  Dört meslek grubunun yanı sıra yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 yükseltilmesini ve emeklilere yansıtılmasını, bu konuda  diploma ve hizmet yılına ayarlı adil bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.

KURUMLAR ARASINDA ÜCRET HAKSIZLIĞI VE ADALETSİZLİĞİ GİDERİLMELİDİR.

Türkçemizde “ballı börekli” diye güzel bir deyim vardır. Bu sözden hareketle ülkemizde kurumlar arasında da ballı börekli kurumlar vardır. Bu kurumlarda çalışanlar da, emekli olanlarda diğer kurumlarda çalışanlardan ve emeklilerinden de iki-üç kat daha fazla maaş almaktadırlar. Buna ücret veya maaş farkı diyemeyiz, buna ancak ücretler arasındaki uçurum diyebilirsiniz.   Örnek mi istiyorsunuz? İşte size ballı börekli bir düzine kurum adı:

(Sizler buna ayrıcalıklı kurumlarda diye bilirsiniz.)

1- Cumhurbaşkanlığında çalışanlar,

2- Eski Başbakanlık çalışanları,

3- TBMM’de çalışanlar,

-3-

4- Merkez Bankasında çalışanlar

SPK, RÜTK ve TRT Genel Müdürlüğündeçalışanlar ile benzeri kurumve kuruluşlarda çalışanlarauygulanan kadrodereceleri aldıkları maaşlar, diğer kurumlarda çalışanlardan çok farklı, hakkaniyete aykırı maaş ödenmektedir. Bahse konu olan kurumlarda çalışanların Ek göstergesi 8400 ve üstü iken, ayni eğitim düzeyinde olan diğer kurumlarda ise 2200 Ek Gösterge ile göreve devam etmektedir. Yine bahse konu kurumlarda çalıştırılan “lise ve alt eğitim düzeyinde” çalışanlara verilen kadro dereceler ile bu kurumlardan emekli olanlar, hem diğer kurumlarda çalışanlardan hem de emeklilerden üç katı daha fazla maaş ve emekli maaşı almaktadırlar. Tekrar ediyoruz yukarda konu edilen kurum ve kuruluşlarda çalışan aynı yüksek okul, lise ve alt düzeydeki personele tanınan haklar büyük haksızlıklara yol açmaktadır. Bu çok adaletsiz ve hakkaniyetsiz durum toplumda çekememezlik ve haset duygularını tetiklemektedir ki, mutlaka düzletilmelidir. Devlet kamu görevlileri arasında öz, üvey evlat muamelesinden vaz geçmelidir.

DMK. Göre en yüksek ek gösterge 8400 ve üstüdür, en düşük ek gösterge ise 650 dir. Aradaki fark 13 kattır. Bu ek göstergeler kimlere, neye göre düzenlendiğini bilinmemektedir. Emekli maaşları bu özel hizmet tazminatına göre düzenleniyor. Ne anlama geldiği anlaşılmayan EK göstergeler şöyledir: 

• 8400 ve üstü Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 240 ile emekli maaş bağlanır.

• 7600 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 200 ile emekli maaş bağlanır.

• 6400 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 180 ile emekli maaş bağlanır.

• 4800 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 150 ile emekli maaş bağlanır. Bu ücretler BALLI börekli kurumlara ait ücrettir.

Yukarda gösterilen EK göstergedenyararlanan kurumları, BALLI börekli diye adlandırdığımız kurumlarda çalışanların yararlandırıldığı kurumlardır. 

YUKARIDA isimleri zikredilen kurumlar dışında kalan kurum çalışanları ise: 3600 Ek gösterge ile mühendise, 3000 ek gösterge ile öğretmenler işe başlarken verilir. Ancak öğretmenler emekli olunca özel hizmet tazminatının % 70 ile emekli maaşı bağlanır. Yanı 2200 ek gösterge karşılığıdır. Bunların dışındaki kurumlarda çalışanlar ise 4. derece 1. kademeye ininceye kadar Ek gösterge alamazlar. Oda 650–800 arasıEk gösterge karşılığı olup çalıştıkça yükseltilir. 

Bunu da şöyle şemalandırabiliriz:

  3600 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 130 ile emekli maaş bağlanır.

      2200 Ek göstergesi olan bir emekliye özel hizmet tazminatının % 70 ile emekli maaş bağlanır.

      2200’ün altında Ek göstergesi olan emeklilere iseözel hizmettazminatının  % 40 ile emekli olurlar Bunlar “diğerleri“ ibaresiyle adlandırılırlar. Diğerleri diye açılan bölüm, yukarda zikredilen kurumların dışında kalan kurumlarda çalışan lise ve alt eğitimli kadrolarına verilenlerdir. Bu maaş sistemi Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ve buna benzer kurumlarda çalışanlara uygulanmakta olup, yanlış ve çok adaletsizdir. Hakkaniyete sığmayan bu uygulamayı gündeme taşıyarak adil bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

TEKLİFLERİMİZ:

1- Maliyeti düşük tutma adına Kamu görevlilerinin kadrolu, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli, geçici sözleşmeli, vekil ve ücretli olarak farklı biçimlerde güvencesiz istihdamından vazgeçilmelidir. Tüm kamu görevlilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmelidir..

2-Bu gün ülkemizde 245 kalem ücret çeşidi vardır. Çalışanın alın terinin yani emeğinin karşılığı olan ücretinin  hesaplanması uzmanlık isteyen bir hal almıştır.. Bu adil olmayan durum  haksızlıklara sebebiyet vermektedir. Ücret kalemleri enaza indirilmelidir.

3-Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim olan %15 oranın uygulanmalıdır.

4-Maaşlarımızdan isteğimiz dışında %3 kesinti yapmaya dayalı zorunlu BES sistemine son verilmelidir,

-4-

5- En düşük ücretin belirlenmesinde 6 bin 750 lira olan yoksulluk sınırının temel alınması, eşi çalışmayan iki çocuklu bir memurun maaşının buna göre artırılmasını, eş, çocuk, kira, yakacak, yemek ve ulaşım yardımları ile ücretin yoksulluk sınırı üzerine çıkartılmalıdır.

5- Mahkeme kararı olmadan, hukuksuz bir şekilde KHK ile sorgusuz sualsiz ihraç edilen kamu görevlileri durumuna adil bir çözüm bulunmalıdır. Suçlularla suçsuzlar ayıklanmalıdır.

 

6- 3600 ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

7- Kamu görevlilerinin bütçeden aldığı pay artmalı, enflasyon farkı 6 aylık dönemlerde değil, eşel mobil sistemine göre aylık olarak düzenlenmelidir.

8- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm kurumlarda açılması gerekmektedir. ÖSYM tarafından merkezi sistemle yapılmalıdır.

9- Emekliye ayrılan kamu görevlileri, Aile Yardımı Ödeneği almaya devam etmeli.

10- Gelir vergisinde oran %15’de sabitlenmeli.

11- Kamu görevlilerine, emeklilerde olduğu gibi Dini Bayram ikramiyesi verilmeli.

12- Bayramlarda görev yapan personele fazla mesai verilmeli, fazla mesai ücretleri günün şartlarına göre belirlenmeli.

13- Harcırahlar günün şartlarına göre yenilenmeli, harcırah ve gündelik gibi haklar bütçe kanunu ile değil toplu sözleşme hükümleri ile belirlenmeli.

14- Kamu görevlileri il içi veya il dışı hastalık ve tedavilerinde refakatçi oldukları süre izinden sayılmalı.

15- Kamu personel sisteminde sıkıntı olan rotasyon gibi uygulamalara son verilmeli.

16- Mazerete dayalı tayin talepleri öncelikli olarak değerlendirilmeli.

17- Devlet memurlarının yerel ve genel seçimlerde aday olma durumlarındaki memuriyetten çekilme şartı işçilerde olduğu gibi kaldırılmalıdır.

18- Atamalarda mülakat uygulaması kaldırılmalı, Görevde yükselmelerde ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır.

19- Öğretmenler arası ek ders adaletsizliği giderilmeli, tüm öğretmenler için maaş karşılığı 15 saat olmalıdır.

20- Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.

21- Sözleşmeli öğretmenlik sistemi kaldırılmalı, öğretmenler arasındaki ayrım son bulmalıdır.

22- 4-B statüsünde çalışan tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmelidir.

23- Akademik personelin özlük hakları iyileştirilerek, mazerete bağlı atama ile isteğe bağlı atama konularında düzenlemeler yapılmalıdır.

24- Vatandaş tarafından tehdit, şiddet ve hakarete maruz kalan eğitimcileri koruyucu yasal tedbirler alınmalıdır. ( Sağlık çalışanlarına olduğu gibi düzenleme yapılmalıdır.

25- Vergi dilimi uygulamasına son verilmeli, yüzde 15 oranından fazla vergilendirilmeden vazgeçilmelidir.

26- Aile yardımlarında (eş ve çocuk) reel şartlara göre güncellenmeli ve bu oranda artışlar yapılmalıdır.

27- Memurların fazla çalışma ücreti, ek ödenekler, giyim yardımı, yönetici tazminatı vs. oranları reel şartlara uygun bir orana kavuşturulmalıdır.

28- Engelli personeller engelsiz çalışma hayatına kavuşmalıdır.

29- Enflasyon farkı 6 aylık dönemlerle değil, aylık olarak verilmelidir.

30- Öğretmenler için 5 yıla 1 olacak şekilde yıpranma payı verilmelidir. (Asker ve polislerde olduğu gibi).

31- Ek görev olarak okul müdürlüğü yapan personele net 2000 TL ek ödeme yapılması.

32- Oransal artış;

2020 ilk 6 ay için enflasyon  + 12, ikinci 6 ay için enflasyon + 12 refah payı,

2021 ilk 6 ay için enflasyon  + 15, ikinci 6 ay için enflasyon + 15refah payı olmalıdır.

33- Ek ders ücretleri net 75 TL olmalıdır.

34- İdari izinde çalışanlara mesai ücreti ödenmelidir.

35- Şef kamu çalışanlarının ek ödeme oranları ve özel hizmet tazminatları arttırılmalıdır.

36- Tüm eğitim çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanmalıdır.

37- Meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere düzenli olarak uzmanlık sınavı yapılmalı ve barajı geçenlere uzmanlık unvanı verilmelidir. Tezli Yüksek Lisans diploması sahibi öğretmene uzmanlık unvanı, doktora diploması sahibi öğretmene Başöğretmenlik unvanı yazılı başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde verilmelidir.

38- Becayiş uygulaması hayata geçirilmelidir.

39- Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atanan öğretmenlere bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1.bölgede görev yapanlara yüzde 10’u, 2. Bölgede görev yapanlara yüzde 30’u, 3. Bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı, 4. Bölgede görev yapanlara yüzde 50’si, 5. Bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı, 6. Bölgede görev yapanlara yüzde 75’i, 7. Bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi,

40- Müdür yardımcısı olarak görev yapanların 6 saate kadar aylık karşılığı ders okutmakla yükümlü tutulması,

41- Öğretmenlere okuttukları her 6 ders saatine karşılık 1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmesi,

42- Ek ders ücretlerinin yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 60 oranında fazlası ile ödenmesi,

43- Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanunla belirlenen genel tatil günlerinde yerine getirilemeyen ders görevlerinin yapılmış sayılması (1 Mayıs – 15 Temmuz),

44- Kurumlarınca hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici ve öğretmenlere, her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi,

45- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli tüm öğretmenlerin haftada aylık karşılığı 15 saat ders okutmakla yükümlü tutulması,

46- Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdürlerine haftada 40 saat, müdür başyardımcılarına haftada 35 saat, müdür yardımcılarına haftada 30 saat ek ders ücreti ödenmesi,

47- Bu ücretlerin tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumlar ile yatılı ve pansiyonlu okullarda görev yapan eğitim kurumları yöneticilerine haftada 20, ikili eğitim yapılan eğitim kurumu yöneticilerine ise haftada 10 saat fazla ödenmesi,

48- Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders ücreti ödenebilmesi,

49- Destekleme ve yetiştirme kursları dışındaki kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi; bu kapsamda yönetim görevini yerine getiren yöneticilere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi,

50- Halk eğitim merkezleri gibi nöbet görevi bulunan tüm eğitim kurumlarında yerine getirilen nöbet görev için de haftada 6 saat ek ders (nöbet) ücreti ödenmesi,

51- Yaygın eğitim kurumlarında öğretim yılı başında ve sonunda yapılan eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına fiilen katılan öğretmenlere de 6 saat seminer ek ders ücreti ödenmesi,

52- Bellet menlik görevi için görevlendirilenlerden gece pansiyonda kalanlar için öngörülen ek ders ücretinin ilave 6 saat artırımlı ödenmesi,

53- Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı, haftada 4 saat ek ders ücreti ödenmesi,

54- Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonlarında 250 öğrenci sayısı ve katları esas alınmak suretiyle birden fazla eğitim kurumu yöneticisine görev verilmesi ve bu görevi fiilen yerine getiren bütün yöneticilerden hafta içi mesai saatlerinden sonra görev yapanlara 6 saat, hafta sonlarında görev yapanlara ise 10 saat ek ders ücreti ödenmesi,

55- Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan eğitim kurumu yöneticilerinin ek ders ücretlerinin özel eğitim kurumları yöneticilerine öngörüldüğü gibi ödenmesi,

56- Destekleme ve yetiştirme kursları ile diğer kurslarda görevli memur ve hizmetlilerin hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonları fazla çalışmaları karşılığı, yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

57- İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında haftalık 40 saatlik çalışma süresinin üzerinde çalışan memur ve hizmetlilere fazla çalışmaları karşılığı, yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

58- En az 5 yıl süre ile fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora mezunlarına başöğretmen unvanı verilmesi, bu şartları taşımayanlar yönünden kariyer basamakları sınavının yeniden yapılması,

59- Parasız yatılı ve bursluluk sınavında öğretmen çocukları yönünden öngörülen kontenjana esas yıllık gelir rakamının arttırılması,

ÜNİVERSİTE DE ÇALIŞAN KAMU ÇALIŞANLARI İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

60- Üniversite ödeneği oranlarının 50 puan arttırılması,

61- Üniversitelerde çalışan idari personele de geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı ödenmesi,

62- Profesör, doçent, Dr. Öğretim Görevlisi ve araştırma görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına geliştirme ödeneğinin tam olarak ödenmesi,

63- Döner sermaye gelirlerine katkısı olan idari personele de katkı payı ödenmesi,

64- Genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerine makam tazminatı ödenmesi,

65- Araştırma görevlilerinin birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri,

66- 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına geçirilmeleri,

67- Folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda çalışan personelin özel hizmet tazminatlarının teknik hizmetler sınıfı üzerinden ödenmesi,

68- İkinci öğretim yapılan birimlerde fazla çalışma ücreti için öngörülen süre ve personel sınırlamalarının kaldırılması,

69- Araştırma görevlilerine yeşil pasaport alabilme hakkı verilmesi,

70- Doçent unvanı alanların doçent kadrosu  için öngörülmüş özlük haklarının tamamını alabilmeleri,

71- Üniversite lojmanlarının en az yüzde 80’inin sıra tahsisli dağıtılması,

72- Yardımcı doçentlerin daimi kadroya geçirilmeleri,

73- Öğretim görevlileri hakkındaki mesai saati uygulamalarının kaldırılması,

74- Araştırma görevlilerinin görev tanımlarının yapılarak görev tanımı harici işlerde çalıştırılmamaları,

75- Genel sekreter yardımcıları ile fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin ek gösterge rakamlarının arttırılması,

76- Taşınır kayıt kontrol yetkilileri ile mutemetlere ayniyat saymanı kadroları için öngörülen özlük haklarının verilmesi,

77- Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük haklarının eşitlenmesi,

78- Üniversite yurtlarında çalışanların hafta içi mesai saati sonrası ve hafta sonları fazla çalışma ücretlerinin yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında ödenmesi,

79- Sözleşmeli personelde kadroya geçirilenlerin ücret ve aylıklarının döner sermayeden değil bütçeden ödenmesi,

80- Gemi adamlarının hizmet sınıfının teknik hizmetler sınıfı olarak belirlenmesi, haftada 40 saati aşan fazla çalışmaları karşılığı yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

81- Üniversite mezunu idari personele ÖSYM ve Açık Öğretim sınavlarında gözetmenlik görevi yapma imkanı verilmesi.

KREDİ VE YURTLAR KURUMUNDA  Kİ

KAMU ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN TEKLİFLER

82- Özel ve gece hizmetleri talimatnamesi kapsamında geçen fazla çalışma sürelerine karşılık yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

83- Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atanan yurt çalışanlarına bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. Bölgede görev yapanlara yüzde 10’u, 2.bölgede görev yapanlara yüzde 30’u, 3.bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı, 4.bölgede görev yapanlara yüzde 50’si, 5.bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı, 6.bölgede görev yapanlara yüzde 75’i, 7.bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi,

84- Personel yönetmeliğinin 13. Maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi,

85- Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışanların yurt yönetim memurluğu kadrolarına geçirilmesi,

86- Kurum personelinden çocukları yükseköğrenim görenlerin, burs, kredi ve yurt hizmetlerinden yüzde 50 indirimli faydalandırılması,

87- Yurt müdürleri, müdür yardımcıları ve yurt yönetim memurları ile diğer yurt çalışanları için öngörülen iş güçlüğü zammı ve temininde güçlük zammı puanlarının 500 puan artırımlı ödenmesi,

88- Yurt müdürlerine makam tazminatı ödenmesi,

89- Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanları milli ve dini bayramlarda yaptıkları çalışmalar karşılığı, yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

90- Özel hizmet tazminatı oranlarının, yurt müdürleri, yurt müdür yardımcıları ve yönetim memurları yönünden 10 puan arttırılması,

91- Mevcut ek gösterge rakamlarının 600 puan arttırılması, yardımcı hizmetler sınıfı için ek gösterge verilmesi,

92- Özel hizmet tazminatı oranlarının 20 puan arttırılması,

93- Görevlendirme çalışan personele de nakdi giyim yardımı ödenmesi,

94- Aşçı kadrolarında çalışanların hizmet sınıfının teknik hizmetler sınıfı olarak değiştirilmesi,

95- Adalet Bakanlığı’nda şef kadrosunda çalışanlar için öngörülmüş bulunan Adalet Hizmetleri Tazminatı oranlarının, diğer kurumlarda şef kadrosunda çalışanlar için de aynen uygulanması,

96- İl Milli Eğitim müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube müdürü kadrosunda bulunanlara makam tazminatı ödenmesi,

97- VHKİ kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar yönünden yan ödemelerinin, bu kurum ve kuruluşlarda daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar gibi ödenmesi,

GENEL İDARİ TEKLFLER

98-666 sayılı KHK, maaş eşitsizliği oluşturmuştur, DÜZELTİLMELİDİR.

99-Memurlar öğrenim durumuna uygun kadro derecesine yükseltilmelidir.

100-Ticaret yasağı kaldırılmalıdır.

101 Genel ve Yerel seçimlerde adaylık için istifa şartı kaldırılmalıdır.(Örnek: Milletvekillerinde ve kamu işçilerinde olduğu gibi istifa etmeden aday olabilmelidir.)

102-İşçi ve memurlar arasındaki maaş ve ikramiye farkı giderilmelidir

Kamu görelilerinin mevcut toplu sözleşme sisteminden umutlarını kesmesi, 5 milyon kamu görevlisi ve emeklinin hakları ile ilgili dostlar alış verişte görsün türünden sözde mücadele edilmesi MESK olarak görev ve sorumluluklarımızı artırdığının bilincindeyiz.

Bu göreve ve sorumluluk bilincinin bir gereği olarak Konfederasyon ve sendikalarımızın MYK üyeleri, ülkenin dört bir yanından gelen İl başkanları ve şube başkanlarımızdan oluşan Danışma Meclisimiz ‘Toplu Sözleşme’  gündemi ile ilgili toplantımızda toplu sözleşme sürecine ilişkin mücadele şeklini belirleyecek ve önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.

MESK’in toplu sözleşme teklifi sadece hükümete sunulmuş bir teklif değildir. Sendikalı sendikasız tüm kamu görevlilerine ve emeklilere sunulmuş insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek teklifidir.

Taleplerimize hep birlikte sahip çıkalım, haklarımızın millet vekilliğine, üst kurul üyeliğine, bir yerlere  pazarlık konusu yapılmasını gelin hep beraber engelleyelim.

Sözlerimize son verirken tüm kamuoyunun bilmesini isteriz ki,  MESK hangi sendikaya üye olursa olsun ya da herhangi bir sendikaya üye olmasın tüm kamu görevlilerinin temel sorunlarının çözümü konusunda her ortamda, her meclisde üzerine düşen görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye, kamu görevlilerinin hak ve özgürlüklerini genişleten, insanca bir yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek talebini temel alan mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Alanyaspor 14 7
 • 2 Sivasspor 12 7
 • 3 Trabzonspor 12 7
 • 4 Konyaspor 12 7
 • 5 Fenerbahçe 11 7
 • 6 İstanbul Başakşehir 11 7
 • 7 Antalyaspor 11 7
 • 8 Gaziantep FK 11 7
 • 9 Yeni Malatyaspor 10 7
 • 10 Galatasaray 10 7
 • 11 Göztepe 9 7
 • 12 Beşiktaş 8 7
 • 13 Denizlispor 8 7
 • 14 Çaykur Rizespor 8 7
 • 15 MKE Ankaragücü 8 7
 • 16 Kasımpaşa 7 7
 • 17 Gençlerbirliği 3 7
 • 18 Kayserispor 3 7
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA